Reservasjon av valp

Dersom du ønsker valp fra oss, ber vi deg om å sende oss en mail og fortelle litt om deg selv, familiesituasjon og hva du kan tilby en DSG. Vi forventer at du/dere besøker oss før vi tar en endelig avgjørelse da vi ønsker at valpen kommer til trygge og gode hjem, og vi vil at dere henter valpen personlig. Vi ønsker også å ha kontakt med dere etter at dere har hentet valpen, slik at vi kan bistå ved spørsmål og annen oppfølging. Ved reservasjon/inngåelse av kontrakt, betales et depositum på kr 5000.- Restbeløp skal være innbetalt før valpen hentes. Valpene er leveringsklare ved ca 8 uker.

Valp fra oss blir levert med:

- 1 vaksine

- ID-merking

- Registrert i NKK

- Helseattest

- Valpepakke

- Ormkur


Valper født

Vi fikk valper i slutten av november 2022

Mor Zaphira (Amands Åse den kjærlige) NO52885/17

Far Milo (Halvskogen`s Sniff) NO35807/21

Valper

født i mars 2022

Mor:

Zaphira (Amandas Åse den kjærlige) NO052885/17

Far:

Bulle (Halvskogens Prins Albert) NO34017/19